policy.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av tcr. web design [Tone Røsand org. nr 910403-5945] används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom tcr. web design sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter vid förfrågningar, beställningar och utförande av de tjänster tcr. web design erbjuder, vid användning av denna webbplats och tcr. web designs övriga digitala kanaler samt övriga kanaler.

De vägledande principerna för vårt arbete är:

  • Vi samlar enbart in de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
  • Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en person.

Vad innebär behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

tcr. web design [Tone Røsand org. nr 910403-5945], med adress Kungsklippan 20, 112 25 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter .

Användning av personuppgifter

Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer säljas vidare eller lämnas till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

tcr. web design hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, vilket innebär att du har rätt att få den information om dig som finns registrerad hos oss. Begäran kan göras skriftligen via mail hello@tcrwebdesign.se

Insamling & bevarande av personuppgifter

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner, till exempel i samband med att du gör en beställning eller en förfrågan, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra tcr. web designs rättsliga skyldigheter.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar tcrwebdesign.se in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos tcrwebdesign.se med insamlingen av ej personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökarna till tcrwebdesign.se använder dess webbplats.

tcrwebdesign.se samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte tcrwebdesign.se denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra.

Cookies

Vad är cookies och hur använder vi det?

tcrwebdesign.se samlar automatiskt in information om hur du använder vår webbplats med hjälp av Cookies. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Detta för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen. På tcrwebdesign.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics eller Hotjar).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till hello@tcrwebdesign.se om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.